Regulamin sklepu Jatola

§ 1 jatola.pl to sklep internetowy prowadzony przez firmę NAMAGE SP ZOO  z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielna 7A, 00-154 Warszawa, wpisaną do CEIDG REGON: 381013757 NIP: 5272861256. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie https://jatola.pl.

§ 2 Sprzedaż internetową prowadzimy od wielu lat i jesteśmy rzetelną firmą oferującą niskie ceny, wysokie rabaty i fachową pomoc. Ponad wszystko cenimy naszych klientów a tych co do nas wracają nagradzamy rabatami. Poza sprzedażą internetową mamy też oddziały firmy zajmujące się serwisowaniem sprzętu RTV / AGD

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny:

MAIL: info@jatola.pl

TEL: 501 648 097

§ 3 Na wszystkie pytania odpowiadamy w miarę naszych możliwości, maksymalnie do 24 godzin. Kontakt telefoniczny możliwy jest w dni robocze w godzinach 9.00-18.00.

§ 4 NAMAGE SP ZOO prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet oraz sprzedaż detaliczną na w miejscu działalności firmy. Zamówienia są przyjmowane zarówno przez stronę internetową sklepu https://jatola.pl/ oraz drogą telefoniczną (zatwierdzoną mailowo) bądź mailową.

§ 5 Wszystkie produkty dostępne w https://jatola.pl/ są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 6 Zdjęcia produktu lub jego opis techniczny może w sposób nieznaczny różnić się od stanu faktycznego. Spowodowane jest to indywidualnymi ustawieniami sprzętu komputerowego klienta. Jednakże różnice te nie wpływają na zakres użyteczności sprzedawanej przez NAMAGE SP ZOO

§ 7 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://jatola.pl/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon bądź faktura VAT. Dowód sprzedaży wysyłany jest w formie tradycyjnej wraz z produktem. Znajduje się on w paczce z towarem lub pod listem przewozowym. Chęć otrzymania faktury VAT klient powinien przekazać NAMAGE SP ZOO (jatola.pl) przed wysyłką towaru.

§ 8 Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy. Zgodnie z Art.. 548 §3 KC po przyjęciu paczki od firmy NAMAGE SP ZOO ta nie ponosi odpowiedzialności za paczkę.

§ 9 Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan paczki i kompletność dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody na druku kuriera i zgłosić ten fakt sprzedawcy.

§ 10 Umowa zawarta pomiędzy Klientem a NAMAGE SP ZOO dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest adres firmy NAMAGE SP ZOO

§ 11 W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach NAMAGE SP ZOO jatola.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

§ 12 Wysyłka zbiorcza nie może przekraczać 30kg, dlatego przy zakupie kilku przedmiotów o wadze przekraczającej w/w masę NAMAGE SP ZOO ma prawo doliczyć koszt dodatkowej przesyłki informując klienta o tym fakcie wcześniej. Klient nie zgadzając się na dopłatę ma prawo anulować bądź zmienić zamówienie bez poniesienia dodatkowych konsekwencji. W przypadku wątpliwości odnośnie kosztu transportu prosimy o kontakt z biurem.

§ 13 Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie naszego sklepu na ulicy Nowolipki 2 (naprzeciwko Komendy Stołecznej Policji). W naszym sklepie można płacić zarówno gotówką jak i kartą. 

Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Numer konta bankowego na który zależy dokonać płatności: 32 1090 0088 0000 0001 4287 2100

.. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym NAMAGE SP ZOO, zamówienie jest przekazywane do realizacji. W tytule wpłaty należy uwzględnić nr zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego oraz charakter wpłaty (np. nr zamówienia 28 Jan Kowalski – DOPŁATA). Brak takiej informacji może utrudnić weryfikację i wydłużyć czas oczekiwania.

§ 14 Czas realizacji zakupu produktów wynosi nie więcej niż 48 godzin od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.

§ 15 W przypadku braku produktu zakupionego przez klienta na magazynie firmy NAMGE SP ZOO, ta ma obowiązek poinformować o tym fakcie klienta i indywidualnie ustalić termin dostawy.

§ 16 Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

IVITER Iwo Czerniawski odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza -(kliknij by pobrać formularz) lub w formie pisemnej na adres NAMGE SP ZOO

§ 17 Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że NAMGE SP ZOO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez NAMGE SP ZOO albo NAMGE SP ZOO nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

Rozpatrujemy reklamację z tytułu rękojmi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni NAMGE SP ZOO nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi NAMGE SP ZOO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 30 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Przesyłkę nadaj na adres:

Jatola.pl
ul. Nowolipki 2
00-160 Warszawa

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (kliknij by pobrać formularz)

Podane przez Klientów dane osobowe NAMGE SP ZOO zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i we własnych celach marketingowych. Dane osobowe klientów nie są przekazywane osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

IVITER Iwo Czerniawski może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach jatola.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez NAMGE SP ZOO, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w https://iviter.pl/market/ zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Regulamin sklepu obowiązuje od 31.12.2018 do odwołania.

Rejestracja w sklepie jatola.pl jest jednocześnie zgodą klienta na przetwarzanie danych osobowych przez NAMGE SP ZOO z siedzibą w Warszawie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych.